Ledamöter

Regionala nämndens fem avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersätter i regionala etikprövningsnämnden Stockholm

Avdelning 1, medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Eva Lindeblad, kammarrättsråd
Ersättare: Eva Schön-Engqvist, kammarrättsråd

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Pierre Lafolie, docent klinisk farmakologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Pauline Raaschou, medicine doktor, klinisk farmakologi

Neda Agahi, filosofie doktor epidemiologi, socialgerontologi
Ersättare: Stefan Fors, filosofie doktor socialgerontologi

Katarina Göransson, docent akutsjukvård, omvårdnad
Ersättare: Agneta Ståhle, professor fysioterapi

Milita Crisby, docent geriatrik, neurologi
Ersättare: Johan Lökk, professor geriatrik, neurovetenskap

Göran Elinder, professor, pediatrik
Ersättare: Svetlana Lajic, docent pediatrik

Lennart Eriksson, professor patologi, klinisk cytologi
Ersättare: Pontus Aspenström, professor tumörbiologi

Peter Henriksson, professor kardiologi, pedagogik
Ersättare: Nina Kyrklund Blomberg, medicine doktor kvinnosjukdomar

Christina Hultman, professor psykiatri, epidemiologi
Ersättare: Jürgen Linder, docent psykiatri

Ilona Koupil, professor ojämlikhet i hälsan
Ersättare: Lena Klingspor, docent klinisk bakteriologi

Mirna Abraham Nordling, docent kirurgi
Ersättare: Henryk Wilczek, docent transplantationskirurgi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Mikael Freimuth, förtroendevald
Ersättare: Anita Johansson, förtroendevald

Stig Johnell, förtroendevald
Ersättare: Micael Spira, förtroendevald

Monica Serrander, förtroendevald
Ersättare: Ylva Wahlström, förtroendevald

Karin Westerberg, förtroendevald
Ersättare: Rolf Lindell, förtroendevald

Johan Westerholm, förtroendevald
Ersättare: Inger Akalla, förtroendevald

Avdelning 2, medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Christian Groth, chefsrådman
Ersättare: Annika Sandström, kammarrättslagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Pär Sparén, professor medicinsk epidemiologi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Anastasia Nyman Iliadou , docent epidemiologi

Aniko Bartfai, docent neuropsykologi
Ersättare: Margareta Hedström, docent ortopedisk kirurgi

Kristian Borg, professor neurologi
Ersättare: Dagmar Galter, docent neurovetenskap

Mats Eriksson, professor endokrinologi
Ersättare: Kenneth Pehrsson, docent kardiologi

Yvonne Forsell, docent psykiatri, geriatrik, psykiatrisk epidemiologi
Ersättare: Mussie Msghina, docent psykiatri, neurovetenskap

Kristina Tedroff, docent pediatrik
Ersättare: Leif Svensson, docent kardiologi

Agneta Karsten, docent odontologi
Ersättare: Gunilla Sandborgh, professor odontologi

Greger Lindberg, docent gastroenterologi
Ersättare: Mathias Löhr, professor onkologi

Anette von Rosen, docent, kirurgi
Ersättare: Mats Blennow, professor pediatrik

Thomas Sejersen, professor neuropediatrik
Ersättare: Ronny Wickström, medicine doktor pediatrik

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Kemo Ceesay, förtroendevald
Ersättare: Kylliki Iroegbu, förtroendevald

Eva Schenström, förtroendevald
Ersättare: Malin Lybecker, förtroendevald

Charlotte Helmersson, förtroendevald
Ersättare: Jörgen Bengtsson, förtroendevald

Gunilla Johansson, förtroendevald
Ersättare: Isabella Hökmark, förtroendevald

Ingemar Wallén, förtroendevald
Ersättare: Katarina Adolfsson, förtroendevald

Avdelning 3, medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Håkan Julius, f.d. hyresråd och myndighetschef
Ersättare: Ulrika Beergrehn, hovrättsråd

Ledamöter med veteskaplig kompetens

Hans Glaumann, professor infektionssjukdomar, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Miriam Mints, docent gynekologi

Susanne Frykman, docent geriatrik, neurologi
Ersättare: Elisabet Åkesson, docent geriatrik

Jonas Bergh, professor onkologi
Ersättare: Eisabeth Faxelid, senior professor

Stefan Borg, docent allmän psykiatri
Ersättare: Gunnar Edman, psykologi

Maria Feychting, professor miljömedicin, epidemiologi
Ersättare: Nancy Pedersen, professor epidemiologi, geretrik, psykologi

Taha Hirbod Alexandersson, medicine doktor infektionssjukdomar
Ersättare: Jonas Hedlund, docent infektionssjukdomar

Agneta Nordenskjöld, professor barnkirurgi
Ersättare: Stefan Söderhäll, medicine doktor pediatrik, onkologi

Mårten Rosenqvist, professor kardiologi
Ersättare: Niels Lynöe, professor socialmedicin, omvårdnad

Carl-Olav Stiller, docent klinisk farmakologi
Ersättare: Björn Wrangsjö, docent barn- och ungdomspsykiatri

Tomas Wester, docent barn- och ungdomskirurgi, ortopedisk kirurgi
Ersättare: Per-Eric Lins, professor endokrinologi, invärtesmedicin

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Gunilla Thorsson, förtroendevald
Ersättare: Thorbjörn Larsson, förtroendeval

Katarina Sjölander, förtroendevald
Ersättare: Inger Ros, förtroendevald

Winston Håkanson, förtroendevald
Ersättare: Inga-Lill Franzén, förtroendevald

Per-Arne Hammarström, förtroendevald
Ersättare: Didar Samaletdin, förtroendevald

Christer Grunder, förtroendevald
Ersättare: Camilla Aspegren, förtroendevald

Avdelning 4, medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Annica Marcus, f.d. generaldirektör
Ersättare: Per Olding, f.d. hovrättsråd

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Sigurd Vitols, professor, vetenskaplig sekreterare, klinisk farmakologi
Ersättare: Anders Thörne, ass. professor kirurgi

Britt Gustafsson, docent barnmedicin
Ersättare: Elisabet Lidbrink, professor onkologi

Marie Hasselberg, docent skadeepidemiologi
Ersättare: Joy Roy, docent kirurgi

Tommy Linné, docent pediatrik 
Ersättare: Björn Fischler, docent pediatrik

Erik Näslund, professor kirurgi
Ersättare: Jan Gustav Jakobsson, adjungerad professor anestesi

Johan Giesecke, professor infektionssjukdomar
Ersättare: Lene Lindberg, docent psykologi/folkhälsovetenskap

Jonas Persson, docent, psykologi, neurovetenskap
Ersättare: Anton Arndt, professor biomekanik

Agneta Rydberg, docent klinisk neurovetenskap
Ersättare: Christina Dalman, docent psykiatrisk epidemiologi

Gabriela Spulber, medicine doktor geriatrik
Ersättare: Cecilia Stålsby Lundborg, professor global hälsa, folkhälsovetenskap

Lars Ährlund-Richter, professor experimentell cancerforskning, cell- och molekylärbiologi, embryologi, stamceller
Ersättare: Guro Gafvelin, docent molekylär immunologi 

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Catarina Agrell, förtroendevald
Ersättare: Gunnar Björkman, förtroendevald

Lisbeth Crabo Ljungman, förtroendevald
Ersättare: Inga Näslund, förtroendevald

Kjell Haglund, förtroendevald
Ersättare: Kerstin Espman, förtroendevald

Kia Hjelte, förtroendevald
Ersättare: Sven Kinnander, förtroendevald

Lena Huss, förtroendevald
Ersättare: Anders Bergstrand, förtroendevald  

Avdelning 5, övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Agneta Eberhardt, chefsrådman
Ersättare: Magnus Ekman, kammarrättslagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Claes-Robert Julander, professor företagsekonomi, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Niklas Rådström, professor berättande för scen, film och media

Gunnel Backenroth, professor psykologi
Ersättare: Stephan Hau, professor psykologi

Katrin Goldstein-Kyaga, professor etnicitet
Ersättare: Jenny Cisneros Örnberg, doktor statsvetenskap

Marianne Sundström, professor arbetsmarknad och familj
Ersättare: Robert Erikson, doktor sociologi

Sven Ove Hansson, professor filosofi
Ersättare: Ulla Manns, professor genusvetenskap och idéhistoria

Gert Helgesson, professor medicinsk etik
Ersättare: Tomas Månsson, doktor i praktisk filosofi

Staffan Marklund, professor arbetsliv
Ersättare: Francisco Lacerda, professor lingvistik

Jerzy Sarnecki, professor allmän kriminologi
Ersättare: Anita Heber, docent kriminologi

Sten-Åke Stenberg, professor sociologi
Ersättare: Margareta Törnqvist, professor miljökemi

David Titelman, docent psykologi
Eva Weidenhielm Broström, docent sjukgymnastik, ortopedi, pediatrik

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Margaretha Herthelius, förtroendevald
Ersättare: Tove Sander, förtroendevald

Maria Modig, förtroendevald 
Ersättare: Eva Öhbom Ekdahl, förtroendevald 

Marianne Upmark, förtroendevald 
Ersättare: Eva Lannerö, förtroendevald

Gilbert de Wendel, förtroendevald 
Ersättare: Birgitta Söderfeldt, förtroendevald 

Bo Bängtsson, förtroendevald
Ersättare: Olle Glimvik,förtroendevald  

Anslagstavla

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.