Kontakter

Den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm har sitt kansli vid Karolinska institutet. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter

Postadress:
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
FE 289
171 77 STOCKHOLM

Leverans/Besöksadress:
(Karolinska Institutet /Solna)
Widerströmska huset
Tomtebodavägen 18A, plan 3 (använd hiss 1 till vänster när man kommer in)
171 65 Solna

Öppettider:
Måndag - torsdag 09.00 - 11.30, 12.30 - 15.30
Fredag 09.00 - 11.30, 12.30 - 13.00

E-post: kansli@stockholm.epn.se
Telefon: 08-524 870 00, 08-524 800 00 vx

Telefontid:
Måndag 10:00-11:30, 12:30-15:00

Tisdag- torsdag 09:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Fredag 09:00-11:30 - 12:30 - 13:00

Telefon och mejladresser till kontaktpersoner:

Helena Hallgren Lönn, kanslichef (övrig forskning)
tel 08-524 861 57 helena.hallgren.lonn@ki.se

Marcus Stjernström Registrator
tel. 08-524 866 63 Marcus.stjernstrom@ki.se

Eja Fridsta (medicinsk forskning)
tel. 08-524 864 72 eja.fridsta@ki.se

Jenny Karte (medicinsk forskning)
tel. 08-524 878 74 jenny.karte@ki.se

Kristin Mattsson (medicinsk forskning)
tel. 08-524 866 64 kristin.mattsson@ki.se

Dejana Burazor (medicinsk forskning)
tel. 08-524 866 61 dejana.burazor@ki.se

Organisationsnummer: 20 22 00-1578
Bankgironr för avgiften: 794-5496
Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE 7612 0000 0001 2810 1056 18

Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank

Danske Bank huvudkontor
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

Vänligen ange den huvudansvarige forskarens namn som första ord i betalningsreferensen.

Anslagstavla

2017-02-17

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm bjuder in till ett seminarium om etikprövningslagen den 23 mars

Vi erbjuder ett tillfälle att få en genomgång av etikansökningsprocessen tillsammans med avdelningsordförande, vetenskaplig sekreterare och handläggare från kansliet.
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.