Betalning

Betalning ska ske till nämndens bankgirokonto samtidigt som ansökan ges in. Ange diarienummer på ursprungsansökan, huvudansvarig forskare, eller projekttitel som referens.

Avgiften för ny ansökan är 5 000 kronor eller 16 000 kronor, se ansökningsblanketten. Avgiften för en ändringsansökan är 2 000 kronor.

Betalningen ska ske till nämndens bankgiro med en tydlig referens som anger vilken ansökan som avses. Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas. Bifoga därför alltid kvitto på betalningen eller skriv när betalningen gjordes i ansökan.

Det går inte att betala för flera ansökningar samtidigt utan endast för en ansökan åt gången.

Om en betalning efter tre månader inte kunnat kopplas till någon ansökan återbetalas den.

Vid frågor gällande avgiften kontakta  Marcus Stjernström

Betalning av avgift
Bankgiro: 794-5496

 

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE 7612 0000 0001 2810 1056 18
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank
Danske Bank huvudkontor
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

 Organisationsnummer: 20 22 00-1578

 

Anslagstavla

2017-05-22

Fredag 26:e maj

På fredag den 26:e maj har kansliet stängt. Vi hänvisar till Karolinska Institutets centrala registartur som har öppet mellan 9-11 och finns på Nobels väg 5 i Solna. Telefon 08-524 865 95.
2017-04-25

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm bjuder in till ett seminarium om etikprövningslagen den 1 juni

Vi erbjuder ett tillfälle att få en genomgång av etikansökningsprocessen tillsammans med avdelningsordförande, vetenskaplig sekreterare och handläggare från kansliet.