Betalning

Betalning ska ske till nämndens bankgirokonto samtidigt eller i direkt anslutning som ansökan ges in. Ange diarienummer på ursprungsansökan, huvudansvarig forskare, eller projekttitel som referens. Bifoga även kvitto eller annan betalningsdokumentation som underlättar identifiering av betalningen.

Avgiften för ny ansökan är 5 000 kronor eller 16 000 kronor, se ansökningsblanketten. Avgiften för en ändringsansökan är 2 000 kronor.

Betalningen ska ske till nämndens bankgiro med en tydlig referens som anger vilken ansökan som avses. Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas. Bifoga därför alltid kvitto på betalningen eller skriv när betalningen gjordes i ansökan.

Det går inte att betala för flera ansökningar samtidigt utan endast för en ansökan åt gången.

Om en betalning efter tre månader inte kunnat kopplas till någon ansökan återbetalas den.

Vid frågor gällande avgiften kontakta  Marcus Stjernström

Betalning av avgift
Bankgiro: 794-5496

 

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE 7612 0000 0001 2810 1056 18
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank
Danske Bank huvudkontor
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

 Organisationsnummer: 20 22 00-1578

 

Anslagstavla

2017-10-11

3 november

Fredagen den 3 november är kansliet stängt. Vi hänvisar då till Karolinska Institutets centrala registartur 08-524 865 95 samt till vår brevlåda som finns i entrén på Tomtebodavägen 18 A.
2017-09-15

Välkommen till seminarium om Etikprövningslagen

Följande tillfällen under hösten. Klicka på respektive länk för anmälan.
2017-08-22

Elektronisk ansökan

Under våren 2018 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Mer information kommer längre fram.