Tisdag 27:e september

2016-09-23

Kansliet stänger klockan 12:00.

Anslagstavla

2016-09-23

Tisdag 27:e september

Kansliet stänger klockan 12:00.
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.