Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm bjuder in till ett seminarium om etikprövningslagen den 23 mars

2017-02-17

Vi erbjuder ett tillfälle att få en genomgång av etikansökningsprocessen tillsammans med avdelningsordförande, vetenskaplig sekreterare och handläggare från kansliet.

Vi kommer prata om lagar och regler, vad man ska tänka på när man fyller i ansökan, handläggningstider mm. Det kommer finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor. Seminariet riktar sig till alla som är involverande i etikansökningsprocessen. Seminariet kommer hållas på svenska.

DATUM: Torsdag den 23 mars | TID: 9:00-11:00
LOKAL: Karolina, Tomtebodavägen 18A

Max antal deltagare är 40 personer. Anmälan är bindande eftersom att vi har ett begränsat antal platser. Vi bjuder på fika, varmt välkomna!

Anmäl dig här

Se inbjudan som pdf

 

Anslagstavla

2017-02-17

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm bjuder in till ett seminarium om etikprövningslagen den 23 mars

Vi erbjuder ett tillfälle att få en genomgång av etikansökningsprocessen tillsammans med avdelningsordförande, vetenskaplig sekreterare och handläggare från kansliet.
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.