Elektronisk ansökan

2017-08-22

Under våren 2018 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Information kommer löpande att publiceras på hemsidan och riktad information kommer även att gå ut längre fram.

Anslagstavla

2017-09-22

22/9 stänger kansliet 11:30, brevlåda finns i huvudentrén för ansökningar

2017-09-15

Välkommen till seminarium om Etikprövningslagen

Följande tillfällen under hösten. Klicka på respektive länk för anmälan.
2017-08-24

2-3 oktober

Kansliet har begränsade öppettider den 2 och 3 oktober. 2 oktober mellan 11:30-15:30 och 3 oktober mellan 9:00-14:00 (lunchstängt 11:30-12:30).