Anslagstavlan

Anslagstavla

2017-10-11

3 november

Fredagen den 3 november är kansliet stängt. Vi hänvisar då till Karolinska Institutets centrala registartur 08-524 865 95 samt till vår brevlåda som finns i entrén på Tomtebodavägen 18 A.
2017-09-15

Välkommen till seminarium om Etikprövningslagen

Följande tillfällen under hösten. Klicka på respektive länk för anmälan.
2017-08-22

Elektronisk ansökan

Under våren 2018 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Mer information kommer längre fram.