ICH/GCP

CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN

Central Ethical Review Board
2004-06-28

Re the Swedish research ethics review of clinical trials and ICH/GCP

Since January 2004 the Swedish research ethics review system is regulated by law, lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. This legislation takes into account both the European convention on human rights and biomedicine and the directive 2001/20EC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the member states relating to the implementation of good clinical practice in the conduct of clinical trials on medicinal products for human use.

The review is undertaken within six separate Regional ethical review boards involving at least two separate units for review. Each unit includes ten experienced scientists and five lay persons and is chaired by an experienced judge all elected by the government. The Central Ethical Review Board is responsible for supervision of the law except the supervision provided by the Medicinal Products Agency and the National Board of Health and Welfare and the Swedish Data Inspection Board. Appeals on decisions taken by a Regional ethical review board can be made to the Central Ethical Review Board.

 

 

Anslagstavla

2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-05-26

Expertgruppens yttrande i ärende O 3-2016

Expertgruppen för oredlighet i forskning har den 25 maj 2016 avgett yttrande i ärende O 3-2016. Expertgruppen finner inte grund för att konstatera vetenskaplig oredlighet men riktar kritik såväl mot Uppsala universitet som mot den anklagade professorn för bristfälliga rutiner och dålig ordning i forskningen.