Blankett

Nedan hittar du länken till den gemensamma blanketten för ansökan till samtliga regionala etikprövningsnämnder. Lämpligast är att spara den i den egna datorn, fylla i den på skärmen och sedan skriva ut den.

Den gemensamma blanketten för ansökan till samtliga regionala etikprövningsnämnder gäller från den 27 mars 2012 enligt Vetenskapsrådets föreskrifter 2012:1 och har ersatt Vetenskapsrådets föreskrifter 2009:1. Blanketten sparas lämpligast på den egna datorn, fylls i på skärmen och sedan skrivs ut.

Här hämtar du ansökningsblanketten (docx)

OBS! Det är viktigt att använda den aktuella versionen av blanketten. Den hittar du under länken ovan.

Instruktioner och kommentarer finns på blanketten, som ska sändas in i ett original och 17 kopior. 

För mer information angående inlämning av ansökan, se respektive regional nämnds sida.

Mer information finns i dokumenten: Bilaga till ansökan, Vägledning till ansökan, Forskningspersonsinformation samt Vägledning till forskningsplan/forskningprotokoll (program) under snabblänkar till höger.

Adresser och övriga kontaktuppgifter till de regionala etikprövningsnämnderna finns på respektive regional nämnds sida samt under Kontakter.

 

Anslagstavla

2017-04-28

Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.
2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.