Blankett

Nedan hittar du länken till den gemensamma blanketten för ansökan till samtliga regionala etikprövningsnämnder. Lämpligast är att spara den i den egna datorn, fylla i den på skärmen och sedan skriva ut den.

Den gemensamma blanketten för ansökan till samtliga regionala etikprövningsnämnder gäller från den 27 mars 2012 enligt Vetenskapsrådets föreskrifter 2012:1 och har ersatt Vetenskapsrådets föreskrifter 2009:1. Blanketten sparas lämpligast på den egna datorn, fylls i på skärmen och sedan skrivs ut.

Här hämtar du ansökningsblanketten (docx)

OBS! Det är viktigt att använda den aktuella versionen av blanketten. Den hittar du under länken ovan.

Instruktioner och kommentarer finns på blanketten, som ska sändas in i ett original och 17 kopior. 

För mer information angående inlämning av ansökan, se respektive regional nämnds sida.

Mer information finns i dokumenten: Bilaga till ansökan, Vägledning till ansökan, Forskningspersonsinformation samt Vägledning till forskningsplan/forskningprotokoll (program) under snabblänkar till höger.

Adresser och övriga kontaktuppgifter till de regionala etikprövningsnämnderna finns på respektive regional nämnds sida samt under Kontakter.

 

Anslagstavla

2016-05-26

Expertgruppens yttrande i ärende O 3-2016

Expertgruppen för oredlighet i forskning har den 25 maj 2016 avgett yttrande i ärende O 3-2016. Expertgruppen finner inte grund för att konstatera vetenskaplig oredlighet men riktar kritik såväl mot Uppsala universitet som mot den anklagade professorn för bristfälliga rutiner och dålig ordning i forskningen.
2016-03-03

Tillsynsärende överlämnat till Inspektionen för vård och omsorg

Med anledning av den senaste tidens rapportering i media om vissa operationer som utförts under ledning av Paolo Macchiarini vid Karolinska universitetssjukhuset, publicerar Centrala etikprövningsnämnden härmed det beslut som fattats av nämnden i tillsynsärendet (T 4-2014). Beslutet innebär att nämnden inte har prövat ärendet i sak.
2015-01-29

God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar.