Sammanträdestider

Nämndens ambition är att inkomna ärenden ska behandlas så snabbt som möjligt. Nedan hittar du våra sammanträdestider

Avsikten är att nämnden ska försöka behandla de ansökningar som kommit in vid det sammanträde som infaller cirka tre veckor efter det att en fullständig ansökan, inklusive erlagd ansökningsavgift, inkommit till nämnden. Detta innebär dock inget absolut åtagande från nämndens sida, utan ska ses som en riktpunkt.

Sammanträdesschema vid regionala etikprövningsnämnden i Lund

Avdelning 1 - Medicinsk forskning

2016
27 oktober
24 november
15 december

2017
2 februari
2 mars
30 mars
27 april
23 maj
29 juni
17 augusti
14 september
12 oktober
9 november
7 december

Avdelning 2 - Medicinsk forskning

2016
8 november
6 december

2017
17 januari
14 februari
14 mars
11 april
9 maj
13 juni
1 augusti
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Avdelning 3 - Övrig forskning

2016
9 november
7 december

2017
11 januari
8 februari
8 mars
5 april
3 maj
7 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
8 november
6 december

Anslagstavla

2015-11-12

Kansliet flyttar

Vi flyttar till nya lokaler den 4 februari 2016. Ny adress är Sandgatan 1, Lund. Med anledning av detta håller kansliet stängt vecka 5 (1--5 februari).
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats