Sammanträdestider

Nämndens ambition är att inkomna ärenden ska behandlas så snabbt som möjligt. Nedan hittar du våra sammanträdestider

Avsikten är att nämnden ska försöka behandla de ansökningar som kommit in vid det sammanträde som infaller cirka tre veckor efter det att en fullständig ansökan, inklusive erlagd ansökningsavgift, inkommit till nämnden. Detta innebär dock inget absolut åtagande från nämndens sida, utan ska ses som en riktpunkt.

Sammanträdesschema vid regionala etikprövningsnämnden i Lund

Avdelning 1 - Medicinsk forskning

2015
29 oktober
3 december

2016
14 januari
11 februari
10 mars
7 april
12 maj
9 juni
4 augusti
1 september
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Avdelning 2 - Medicinsk forskning

2015
17 november
15 december

2016
26 januari
23 februari
22 mars
19 april
24 maj
21 juni
16 augusti
13 september
11 oktober
8 november
6 december

Avdelning 3 - Övrig forskning

2015
4 november
2 december

2016
13 januari
10 februari
9 mars
6 april
4 maj
8 juni
10 augusti
7 september
5 oktober
9 november
7 december

Anslagstavla

2016-08-30

Kansliet stängt

Kansliet är stängt 19 och 20 september 2016 pga nationellt möte med Sveriges övriga etikprövningsnämnder
2015-11-12

Kansliet flyttar

Vi flyttar till nya lokaler den 4 februari 2016. Ny adress är Sandgatan 1, Lund. Med anledning av detta håller kansliet stängt vecka 5 (1--5 februari).
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.