Sammanträdestider

Nämndens ambition är att inkomna ärenden ska behandlas så snabbt som möjligt. Nedan hittar du våra sammanträdestider

Avsikten är att nämnden ska försöka behandla de ansökningar som kommit in vid det sammanträde som infaller cirka tre veckor efter det att en fullständig ansökan, inklusive erlagd ansökningsavgift, inkommit till nämnden. Detta innebär dock inget absolut åtagande från nämndens sida, utan ska ses som en riktpunkt.

Sammanträdesschema vid regionala etikprövningsnämnden i Lund

Avdelning 1 - Medicinsk forskning

2017
12 oktober
9 november
7 december

2018
18 januari
15 februari
15 mars
12 april
8 maj
7 juni
2 augusti
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november
20 december


Avdelning 2 - Medicinsk forskning

2017
24 oktober
21 november
12 december

2018
30 januari
27 februari
27 mars
24 april
22 maj
19 juni
14 augusti
11 september
9 oktober
6 november
4 december

Avdelning 3 - Övrig forskning

2017
11 oktober
8 november
6 december

2018
10 januari
7 februari
7 mars
4 april
2 maj
13 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
7 november
12 december

 

 

Anslagstavla

2017-10-10

Elektronisk ansökan

Under våren 2018 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Information kommer löpande att publiceras på webbplatsen och även riktad information kommer att gå ut längre fram.
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats