Ledamöter

Regionala nämndens tre avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersättare i regionala etikprövningsnämnden

Avdelning 1 - Medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Peter Kristiansson, chefsrådman
Ersättare: Mikael Ohlsson, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Lars Edvinsson, överläkare, professor
Ersättare: Johan Wennerberg, adjungerad professor, öron-, näsa-, hals specialistläkare internmedicin klinisk farmakologi

Eva Maria Fenyö, professor mikrobiologi i spec. virologi
Ersättare: Yvonne Giwercam, docent, forskare

Gunilla Nordin-Fredriksson, professor, experimentell kardiovaskulär forskning
Ersättare: Gunnar Engström, professor i medicinsk epidemiologi

Carl-Magnus Kullendorff, docent barnkirurgisk tumörkirurgi
Ersättare: Evita Zoucas, docent, överläkare, kirurgi spec. kolorektal kirurgi

Ibe Lager, docent, överläkare internmedicin, endokrinologi-diabetologi
Ersättare: Ingvar Syk, docent överläkare, kirurgi

Rolf Ljung, överläkare, professor i pediatrik, specialistläkare barnmedicin och vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Petru Liuba, docent, överläkare kardiologi, barnmedicin

Liselott Lindh, professor, övertandläkare odontologi, specialist i oral protetik
Ersättare: Göran Holst, universitetslektor, docent vårdvetenskap, omvårdnad

Yvonne Ceder, docent medicinsk molekylärbiologi
Ersättare: Elisabet Englund, docent, överläkare neurovetenskap och patologi

Arkadiusz Siennicki-Lantz, medicine doktor, överläkare neurologi, geriatrik
Ersättare: Elisabet Londos, docent, överläkare enheten för klinisk minnesforskning

Margareta Östman, professor psykiatrisk familjeforskning, samhällsodontologi
Ersättare: Lil Träskman-Bendz, seniorprofessor, psykiatri

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Åsa Egnér, präst
Ersättare: Jenny Eberyd, barnskötare

Gertrud Ekman, förtroendevald
Ersättare: Lena Nilsson, egenföretagare

Liliana Lindström, projektledare, politiker
Ersättare: Lars Wallstén, pensionär

Lars Olin, ombudsman
Ersättare: Britt-Marie Boije Lundquist, fritidspolitiker, pensionär

Lars Karlsson, egen företagare
Ersättare: Pontus Pålsson, kalkylchef

Avdelning 2 - Medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Anna Tansjö, rådman
Ersättare: Karoline Fridolf, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Sölve Elmståhl, professor geriatrik
Ersättare: Erik Berntorp, professor hematologi och koagulation

Edward Högestätt, professor, överläkare, klinisk farmakologi
Ersättare: Margareta Reis, docent farmakologi

Per Katzman, docent, överläkare endokrinologi och internmedicin
Ersättare: Anna-Karin Dykes, professor reproduktiv och perinatal hälsa

Mona Landin-Olsson, professor endokrinologi och invärtes medicin, adjungerad ledamot och vetenskaplig sekreterare

Karin Leandersson, docent immunologi
Ersättare: Henry Svensson, adjungerad professor, kirurgi och plastikkirurgi

Stig Rehncrona, docent neurokirurgi
Ersättare: Anna-Lena Berg, docent

Anna Rignell-Hydbom, docent, forskare miljö- och arbetsmedicin
Ersättare: Bodil Ohlsson, professor medicin

Ellen Tufvesson, docent experimentell lungmedicin
Ersättare: Vakans

Eva Tuninger, överläkare, medicinsk doktor, psykiatri
Ersättare: Cecilia Mattisson, docent, psykiatri

Dag Wide Swensson, docent obstetrik, gynekologi och vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Stefan Hansson, professor, överläkare obstetrik och gynekologi

Thomas Wiebe, docent pediatrik och specialistläkare barnonkologi
Ersättare: Ingrid Øra, docent, överläkare pediatrik

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Lars Fagerström, pensionär
Ersättare: Kristina Lindbåge, legitimerad sjuksköterska

Anette Mårtensson, biokemist, politiker
Ersättare: Olle Aronson, f.d. It-controller

Kerstin Gustafson, tjänstledig barnskötare, fackligt förtroendevald
Ersättare: Gunilla Lundström, f.d. journalist, filosofie doktor

Amela A Hodzic, samhällsvetare
Conny Bäck, miljösamordnare

Jonas Hellsten, fastighetsskötare
Ersättare: Ingrid Karlsson, ekonom

Avdelning 3 - Övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Kerstin Hardgren, chefsrådman, administrativ chef
Ersättare: Cecilia Hanö, rådman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Gunilla Albinsson, docent pedagogik
Ersättare: Sari Pekkola, universitetslektor sociologi

Åsa Alftberg, filosofie doktor etnologi
Ersättare: Helle Rydström, professor genus

Elia Psouni, Docent, psykologi 
Ersättare: Marie Torstensson Levander, professor i hälsa och samhälle

Dan Egonsson, professor filosofi
Ersättare: Tomas Hellström, professor företagsekonomi

Ulf Görman, professor etik, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Merle Horne, professor språkvetenskap

Håkan Hydén, professor rättssociologi
Ersättare: Ole Elgström, professor statskunskap

Göran Molin, professor mikrobiologi med fokusering på livsmedelshygien, nutrition och preventiv medicin
Ersättare: Thomas Brante, professor sociologi

Mina O´Dowd, professor sociologi
Ersättare: Catarina Kinnvall, professor statsvetenskap

Bengt Sivberg, professor vårdvetenskap
Ersättare: Inger Hallström, professor pediatrisk omvårdnad

Lena Wahlberg, juris doktor
Ersättare: Christian Dahlman, professor juridik

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Ulla-Britt Andersson, politiker
Ersättare: Jannika Badin, studerande

Ann Hörnebrant-Sturesson, fysioterapeut
Ersättare: Agneta Nordberg, egenföretagare

Margit Bik, ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Ersättare: Birgitta Ståhl, legitimerad sjuksköterska

Esmaeil Salehi, sakkunnig
Ersättare: Anders Åkesson, sjuksköterska

Preben Karlsson, pensionär
Ersättare: Lennart Hägglöf, konsulent

Anslagstavla

2016-11-24

Kansliet stängt 22 och 23 december 2016

2015-11-12

Kansliet flyttar

Vi flyttar till nya lokaler den 4 februari 2016. Ny adress är Sandgatan 1, Lund. Med anledning av detta håller kansliet stängt vecka 5 (1--5 februari).
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.