Kontakter

Regionala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Lunds universitet. Nedan hittar du samtliga kontaktuppgifter till oss

Postadress:
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Box 133
221 00 LUND
(Hämtställe 12) 

Besöksadress:

Sandgatan 1, 223 50 Lund

Expeditionstider:
Måndag - fredag 09.00-12.00, 13.00-15.00

E-post:registrator@epn.lu.se

Kontaktpersoner:

Eva Elvstrand, administrativ sekreterare avdelning 1, medicinsk forskning
Tfn: 046-222 41 80
eva.elvstrand@epn.lu.se 

Iréne Barsegård, administrativ sekreterare avdelning 2, medicinsk forskning 
Tfn: 046-222 43 12 
irene.barsegard@epn.lu.se

Ann-Marie Kellner, administrativ sekreterare, avdelning 3, övrig forskning
Tfn: 046-222 46 16
ann-marie.kellner@epn.lu.se 

E-post: registrator@epn.lu.se

 

 

Organisationsnummer: 20 22 00-1560
Bankgiro-nummer för avgiften: 793-9861

 Vänligen ange den huvudansvarige forskarens namn som första ord i betalningsreferensen.

 

Vid betalning från utlandet:

IBAN: SE6312000000012810105561

Swift: DABASESX
Bank: Danske Bank

Danske Bank huvudkontor
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

 

Ansökningsavgifter:

Forskning där endast en forskningshuvudman deltar 5 000 kronor 

Forskning där mer än en huvudman deltar 16 000 kronor 

Forskning där mer än en forskningshuvudman deltar, men där

samtliga forskningspersoner eller forskningsobjekt har ett omedelbart samband

med endast en av forskningshuvudmännen 5 000 kronor 

Endast behandling av personuppgifter 5 000 kronor 

Forskning som gäller klinisk läkemedelsprövning 16 000 kronor 

Ändring av tidigare godkänd ansökan 2 000 kronor 

 

 

 

 

 

 

 

Anslagstavla

2015-11-12

Kansliet flyttar

Vi flyttar till nya lokaler den 4 februari 2016. Ny adress är Sandgatan 1, Lund. Med anledning av detta håller kansliet stängt vecka 5 (1--5 februari).
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats