Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla. Observera att avgift för prövning ska vara nämnden tillhanda senast sista ansökningsdag

Ansökan inges i ett enkelsidigt, ohäftat original samt 17 sorterade och häftade kopior, gärna dubbelsidigt kopierade. Bilagorna häftas ihop med ansökningsblanketten, en komplett ansökan per bunt. Bilagorna numreras i enlighet med punkt nio i ansökan.

Avsedda bilagor för fackmän vid klinisk läkemedelsprövning, Clinical Trial Protocol och Investigator's Brochure inlämnas i tre exemplar.

Gemensam EU-blankett bifogas i två exemplar. 

Undvik helst plastfickor, offertmappar och liknande.

Betalning

Prövningsavgiften ska vara nämnden tillhanda senast sista ansökningsdag. Betalning sker till nämndens bankgiro. Som betalningsmeddelande anges ansvarig forskares namn vilket är lika med det namn som anges under punkt 1:3 i ansökan, samt projekttitel som är lika med minst de fem första orden i titeln. 

Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas.

För avgiftens storlek: Se ansökningsblanketten 

Observera att det inte är möjligt att betala för flera ansökningar samtidigt, utan endast en ansökan per betalning.

Mer information finns i dokumenten: Bilaga till ansökan, Vägledning till ansökan, Forskningspersonsinformation och Vägledning till forskningsplan/forskningsprotokoll (program) under snabblänkar till höger.

Avseende tillägg/amendments till tidigare studier: se Vägledning till ansökan under rubriken Ansökan om ändring. Handlingarna inges i ett exemplar. Kostnaden är 2 000 kronor.

Ändringsansökan till tidigare godkänd ansökan: Se Vägledning till ansökan, avsnitt Särskilda uppgifter. Vid ändringsansökan ska ansökan och övriga handlingar inges i endast ett exemplar. Avgift 2000 kronor.

Organisationsnummer 20 22 00-1560
Bankgironummer för avgiften: 793-9861

Vid betalning från utlandet:

IBAN: SE6312000000012810105561
Swift: DABASESX
Bank: Danske Bank

Danske Bank huvudkontor
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm

 

 

Anslagstavla

2017-10-10

Elektronisk ansökan

Under våren 2018 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Information kommer löpande att publiceras på webbplatsen och även riktad information kommer att gå ut längre fram.
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats