Kansliet stängt

2016-08-30

Kansliet är stängt 19 och 20 september 2016 pga nationellt möte med Sveriges övriga etikprövningsnämnder

Kansliet är stängt 19 och 20 september 2016 pga nationellt möte med Sveriges övriga etikprövningsnämnder

Anslagstavla

2016-08-30

Kansliet stängt

Kansliet är stängt 19 och 20 september 2016 pga nationellt möte med Sveriges övriga etikprövningsnämnder
2015-11-12

Kansliet flyttar

Vi flyttar till nya lokaler den 4 februari 2016. Ny adress är Sandgatan 1, Lund. Med anledning av detta håller kansliet stängt vecka 5 (1--5 februari).
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.