Byte av bank

2011-10-17

Nytt bankgironummer från och med 2011-10-17

Från och med 2011-10-17 gäller följande bankgironummer för avgiften: 793-9861.
Vid betalning från utlandet: IBAN: SE6312000000012810105561 Swift: DABASESX Bank: Danske Bank

Anslagstavla

2015-11-12

Kansliet flyttar

Vi flyttar till nya lokaler den 4 februari 2016. Ny adress är Sandgatan 1, Lund. Med anledning av detta håller kansliet stängt vecka 5 (1--5 februari).
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats