Att tänka på vid ansökan

2009-12-16

Nedan följer information om kraven på innehåll i ansökan

  • Ansökan ska vara i 17 sorterade kopior samt ett original med originalunderskrifter
  • Underskriven av behörig företrädare, se 1:2, 9. och forskare som är huvudansvarig se 1:3, 9 i ansökan
  • CV - om ansvarig forskare inte är disputerad även handledarens CV
  • Intyg om resurser ska bifogas, se i ansökan 2:6 gäller även registerstudier
  • Forskningsplan för studien
  • Betalningsavsändare är ansvarig forskares namn samt projekttitel om utrymme finns

Anslagstavla

2015-11-12

Kansliet flyttar

Vi flyttar till nya lokaler den 4 februari 2016. Ny adress är Sandgatan 1, Lund. Med anledning av detta håller kansliet stängt vecka 5 (1--5 februari).
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats