Att tänka på vid ansökan

2009-12-16

Nedan följer information om kraven på innehåll i ansökan

  • Ansökan ska vara i 17 sorterade kopior samt ett original med originalunderskrifter
  • Underskriven av behörig företrädare, se 1:2, 9. och forskare som är huvudansvarig se 1:3, 9 i ansökan
  • CV - om ansvarig forskare inte är disputerad även handledarens CV
  • Intyg om resurser ska bifogas, se i ansökan 2:6 gäller även registerstudier
  • Forskningsplan för studien
  • Betalningsavsändare är ansvarig forskares namn samt projekttitel om utrymme finns

Anslagstavla

2017-06-13

Stängt

Kansliet är stängt 2017-06-13 p g a sjukdom och sammanträde
2017-06-13

Semesterstängt

Kansliet är semesterstängt vecka 28. Handlingar kan lämnas mellan 10-12 på universitetets registratur, Porfyrvägen 20, eller i universitetets blå brevlåda på Paradisgatan 5
2015-11-12

Kansliet flyttar

Vi flyttar till nya lokaler den 4 februari 2016. Ny adress är Sandgatan 1, Lund. Med anledning av detta håller kansliet stängt vecka 5 (1--5 februari).