Anslagstavlan

Anslagstavla

2015-11-12

Kansliet flyttar

Vi flyttar till nya lokaler den 4 februari 2016. Ny adress är Sandgatan 1, Lund. Med anledning av detta håller kansliet stängt vecka 5 (1--5 februari).
2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats
2009-12-16

Att tänka på vid ansökan

Nedan följer information om kraven på innehåll i ansökan
2009-12-16

Inlämning av ansökan

Nämndens ambition är att behandla inkomna och fullständiga ansökningar så snabbt som möjligt.
2009-12-16

Engelsk beteckning