Sammanträdestider

Nämndens avdelningar sammanträder i genomsnitt en gång i månaden per avdelning. Den ansökan som kommit in till nämnden och är komplett och betald (avgiften inkommen på nämndens bankgiro) vid sista ansökningsdag kan oftast tas upp på sammanträde. Antalet ärenden per sammanträde är begränsat till cirka 25. Om antal inkomna, och kompletta, ärenden till ett sammanträde överstiger 25 kan därför de senast inkomna och kompletta komma att överföras till nästa sammanträde. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

Sammanträdesschema 2017

Avdelningen för prövning av medicinsk forskning

 

Sammanträdesdatum 2017 Sista ansökningsdag, senast kl. 16.00  
2017-01-23 2017-01-09  
2017-02-22 2017-01-30  
2017-03-29 2017-03-06  
2017-04-26 2017-04-03  
2017-05-17 2017-04-24  
2017-06-14 2017-05-22  
2017-08-16 2017-07-24  
2017-09-20 2017-08-28  
2017-10-18 2017-09-25  
2017-11-22 2017-11-03  
2017-12-13 2017-11-20  

 

Avdelningen för prövning av övrig forskning

Sammanträdesdatum 2017 Sista ansökningsdag, senast kl. 16.00
2017-01-31 2017-01-09
2017-03-07 2017-02-13
2017-04-04 2017-03-13
2017-05-02 2017-04-10
2017-06-13 2017-05-22
2017-08-15 2017-07-24
2017-09-19 2017-08-28
2017-10-17 2017-09-25
2017-11-21 2017-11-03
2017-12-12 2017-11-20

                       
 

Anslagstavla

2017-09-29

Kansliet

Måndagen den 2 oktober – tisdagen den 3 oktober arrangerar nämnden nationella utbildningsdagar för etikprövningsnämnderna. Kansliet har därför begränsad tillgänglighet. Handlingar och e-post kan dock lämnas/skickas till nämnden som vanlig.
2017-08-23

Elektronisk ansökan

Under våren 2018 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas. När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan. Information kommer löpande att publiceras på webbplatsen och även riktad information kommer att gå ut längre fram.
2017-06-30

Tillgänglighet under sommaren

Under semesterperioden 1 juli - 7 augusti har kansliet begränsade öppettider och håller öppet kl. 9 - 12. Under vecka 29 är kansliet obemannat men e-post bevakas fortlöpande.