Sammanträdestider

Nämnden sammanträder i genomsnitt en gång i månaden per avdelning. Sista ansökningsdag, som även är sista betalningsdag, infaller cirka tre veckor före sammanträdesdag. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

Sammanträdesschema 2017

Avdelningen för prövning av medicinsk forskning

 

Sammanträdesdatum 2017 Sista ansökningsdag, senast kl. 16.00  
2017-01-23 2017-01-09  
2017-02-22 2017-01-30  
2017-03-29 2017-03-06  
2017-04-26 2017-04-03  
2017-05-17 2017-04-24  
2017-06-14 2017-05-22  
2017-08-16 2017-08-09  
2017-09-20 2017-08-28  
2017-10-18 2017-09-25  
2017-11-22 2017-10-30  
2017-12-13 2017-11-20  

 

Avdelningen för prövning av övrig forskning

Sammanträdesdatum 2017 Sista ansökningsdag, senast kl. 16.00
2017-01-31 2017-01-09
2017-03-07 2017-02-13
2017-04-04 2017-03-13
2017-05-02 2017-04-10
2017-06-13 2017-05-22
2017-08-15 2017-07-24
2017-09-19 2017-08-28
2017-10-17 2017-09-25
2017-11-21 2017-10-30
2017-12-12 2017-11-20

                       
 

Anslagstavla

2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med den 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.