Om nämnden

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping har sitt kansli vid Linköpings universitet

I regionala nämndens verksamhet ingår två avdelningar. En avdelning för prövning av medicinsk forskning och en avdelning för prövning av övrig forskning.  

Upptagningsområde 

Forskning vid Linköpings universitet, Högskolan på Gotland, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, samt forskning inom hälso- och sjukvårdsenheter, företag och statliga myndigheter samt kommuner i Gotlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars och Östergötlands län.

 

 

                                                                                                                                                                                         

Anslagstavla

2017-05-23

Öppettider

Begränsad bemanning
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med den 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.