Ledamöter

Regionala nämndens två avdelningar består av en ordförande och 15 ledamöter per avdelning, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har tio stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och ersättare i regionala etikprövningsnämnden

Avdelningen för prövning av medicinsk forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Lars Dahlstedt, f.d. lagman, administrativt ansvarig ordförande
Ersättare: Gunilla Robertsson, lagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Charlotta Dabrosin, professor, obstetrik/gyn, tumörsjukdomar, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Lars Adolfsson, professor ortopedi, handkirurgi

Staffan Hägg, professor klinisk farmakologi, psykiatri, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Marie Proczkowska Björklund, adj. universitetslektor barn- och ungdomspsykiatri

Bärbel Jung, medicine doktor kirurgi
Ersättare: Gunilla Glad Mattsson, universitetslektor vårdvetenskap/barnmedicin

Marit Karlsson, medicine doktor palliativ vård, geriatrik
Ersättare: Kristiina Heikkilä, universitetslektor vårdvetenskap/äldrevård

Johnny Ludvigsson, professor emeritus barnmedicin
Ersättare: Lennart J. Nilsson, docent barnmedicin, allergologi

Ina Marteinsdottir, universitetslektor psykiatri
Ersättare: Per Gustafsson, professor barnpsykiatri

Lena Nilsson, docent anestesi- och intensivvård
Ersättare: Preben Bendtsen, professor socialmedicin, folkhälsovetenskap

Lennart Nilsson, docent kardiologi/internmedicin
Ersättare: Lena Jonasson, professor kardiologi/internmedicin

Kristina Söderlind Rutberg, överläkare anestesi- och intensivvård
Ersättare: Oliver Gimm, professor kirurgi

Mikael Wirén, biträdande professor kirurgi
Ersättare: Jan Brynhildsen, professor obstetrik/gynekologi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Inger Ekengard, överläkare
Ersättare: Anna Bodjo, dansinstruktör

Martin Tollén, ledamot regionfullmäktige
Ersättare: Lena Skaring Thorsén, barnmorska

Anja Uvenberg, förskollärare
Ersättare: Maria Frisk, regionråd

Rolf Wilhelmsson, tandläkare
Ersättare: Stellan Sandberg, jur.kand

Reza Zarenoe, ledamot regionfullmäktige
Ersättare: Roland Gustbée, 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avdelningen för prövning av övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Owe Horned, lagman
Ersättare: Rolf Holmgren, lagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Gerhard Andersson, professor psykologi
Ersättare: Elin Palm, forskarassistent tillämpad etik

Karin Axelsson, professor informatik
Ersättare: Hans T. Sternudd, fil dr konst- och bildvetenskap

Lars Björklund, universitetslektor utbildningsvetenskap
Ersättare: Katarina Eriksson Barajas, professor pedagogik

Göran Collste, professor tillämpad etik, vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Lars Kåreklint, fil dr utbildningsvetenskap

Motzi Eklöf, docent hälsa- och samhälle/vård- och medicinhistoria
Ersättare: Elin Wihlborg, professor statsvetenskap

Ingemar Grandin, docent tema kultur och samhälle
Ersättare: Elisabeth Sundin, professor företagsekonomi

Kristina Gustafsson, docent socialt arbete, etnologi
Ersättare: Nils Dahlbäck, professor kognitionsvetenskap

Mikael Heimann, professor psykologi
Ersättare: Lars-Christer Hydén, professor socialpsykologi

Åsa Nilsson Dahlström, universitetslektor socialantropologi, kulturarv
Ersättare: Kjell O. Lejon, professor religionsvetenskap, kristendomens historia

Maria Gustavsson, professor pedagogik i arbetslivet
Ersättare: Lars Witell, professor företagsekonomi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Marcus Eskdahl, regionråd
Ersättare: Rachel De Basso, medicine doktor

Gunilla Johansson, undersköterska
Ersättare: Inga Lill Eriksson, förhandlingssekreterare

Madeleine Johansson, företagare
Ersättare: Lars Vikinge, företagare

Inga Jonasson, arbetsterapeut
Ersättare: Örjan Albihn, studievägledare

Margaretha Palmér, VD
Ersättare: Lennart Hellström, hälsovårdsöverläkare

 

 

 

 

 

 

 

Anslagstavla

2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med den 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.
2012-05-14

NY ANSÖKNINGSBLANKETT OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR

Vetenskapsrådets föreskrifter och allmänna råd för etikprövning av forskning som avser människor har uppdaterats.