Ansökan

Här följer information om vad ansökan ska innehålla. Observera att avgift för prövning ska vara nämnden tillhanda senast sista ansökningsdag

Ansökan inges i ett enkelsidigt original samt 17 sorterade och häftade kopior, gärna dubbelsidigt kopierade. Bilagorna häftas ihop med ansökningsblanketten, en komplett ansökan per bunt. Bilagorna numreras i enlighet med punkt nio i ansökan.

Avsedda bilagor för fackmän vid klinisk läkemedelsprövning som Clinical Trial Protocol och Investigator's Brochure, inlämnas i tre exemplar.

Gemensam EU-blankett bifogas i två exemplar. 

Undvik helst plastfickor, offertmappar och liknande.

Betalning

Prövningsavgiften ska vara nämnden tillhanda senast sista ansökningsdag. Betalning sker till nämndens bankgiro. Som betalningsmeddelande anges ansvarig forskares namn vilket är lika med det namn som anges under punkt 1:3 i ansökan, samt projekttitel som är lika med minst de fem första orden i titeln. 

Om det är oklart för nämnden vilken ansökan inbetalningen avser kan handläggningstiden fördröjas.

För avgiftens storlek: Se ansökningsblanketten 

Observera att det inte är möjligt att betala för flera ansökningar samtidigt, utan endast en ansökan per betalning.

Här hämtar du ansökningsblanketten (docx)

Mer information finns i dokumenten: Bilaga till ansökan, Vägledning till ansökan, Forskningspersonsinformation och Vägledning till forskningsplan/forskningsprotokoll (program) under snabblänkar till höger.

Ändringsansökan till tidigare godkänd ansökan: Se Vägledning till ansökan, avsnitt Särskilda uppgifter. Ändringsansökan inges i ett exemplar. Avgift 2000 kronor.

Bankgiro-nummer för avgiften: 792 - 9052

Vid betalning från utlandet:
IBAN: SE8812000000012810105499
Swift: DABASESX
Bank: Danske Bank

Organisationsnummer: 202200-1552

Anslagstavla

2017-05-23

Öppettider

Begränsad bemanning
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med den 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.