Öppettider

2017-05-23

Begränsad bemanning

Under våren har vi begränsad bemanning vid följande datum:

26 maj Kristi Himmelfärdsdag klämdag - kansliet är obemannat

5 juni Nationaldagen klämdag - kansliet är obemannat

Anslagstavla

2017-05-23

Öppettider

Begränsad bemanning
2016-03-21

Att tänka på vid besvarande av kompletteringsbegäran

2013-02-28

Förhandskontroll för forskning försvinner

Från och med den 1 mars 2013 upphör skyldigheten att anmäla vissa forskningsprojekt för förhandskontroll till Datainspektionen.