Sammanträdestider

Ansökan samt avgift ska vara oss tillhanda senast tre veckor innan sammanträdesdatum. Nedan hittar du vårt sammanträdesschema.

För att en ansökan ska behandlas av nämnden ska den vara inkommen komplett med tillämpliga bilagor, inklusive avgift senast sista ansökningsdag. Antalet ärenden som behandlas per sammanträde är begränsat till 25 stycken för att säkerställa kvalitén i samband med instudering, bedömning och handläggning.

Sammanträdesschema 2016 - 2017

Medicinsk forskning

Sammanträdesdatum   Sista ansökningsdag
21 november   31 oktober
5 december   14 november
9 januari 2017   19 december
23 januari   2 januari
6 februari   16 januari
20 februari   30 januari
6 mars   13 februari
20 mars   27 februari
3 april   13 mars
24 april   3 april
8 maj   10 april
22 maj   24 april
12 juni   22 maj
26 juni   29 maj

 

Avdelning för Övrig forskning

Sammanträdesdatum Sista ansökningsdag
28 november 7 november
19 december 28 november
16 januari 2017 19 december
13 februari 23 januari
13 mars 20 februari
10 april 20 mars
15 maj 24 april
19 juni 29 maj

Anslagstavla

2017-01-03

Mötet 6 februari redan fullt

Möte 6 februari
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan uppe till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2016-06-07

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud, PUO finns vid Sahlgrenska universitetssjukhusen, som har ändrat adress, samt vid Göteborgs universitet
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.