Ledamöter

Regionala nämndens tre avdelningar består av en ordförande och 16 ledamöter, samt personliga ersättare för var och en vid respektive avdelning. Av ledamöterna har elva stycken per avdelning vetenskaplig kompetens - de övriga fem företräder allmänna intressen.

Ledamöter och personliga ersättare i regionala etikprövningsnämnden

Medicinsk forskning, Avdelning 1

Ordförande samt personlig ersättare

Marika Estreen, f.d. chefsrådman
Ersättare: Göran Bodin, lagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Lennart Andrén, docent, Vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Gunnar Göthberg, docent, Biträdande vetenskaplig sekreterare

Lennart Andrén, docent farmakologi
Ersättare: Ingvar Karlsson, docent, demens- och äldrepsykiatri

Christina Bergh, professor obstetrik, gynekologi, reproduktionsmedicin
Ersättare: Yvonne Wettergren, docent, molekylär medicin

Jane Carlsson, professor, arbetsterapi, fysioterapi
Ersättare: Per Ramberg, docent, parodontologi, kemisk plack kontroll

Gunnar Göthberg, docent, barnkirurgi med inriktning mage-tarm
Ersättare: Jan Sunnegårdh, docent, pediatrik, barnkardiologi

Per-Anders Jansson, professor, translationell medicinsk forskning, allmän invärtesmedicin, diabetologi
Ersättare: Thord Rosén, docent, hypofyssvikt, andrologi, dopning

Margareta Kreuter, docent, neurologisk rehabilitering, livskvalitet
Ersättare: Anna Lundgren, docent, cellbiologi, immunologi, vaccinologi

Ann Nachemson, universitetslektor, pediatrisk handkirurgi inriktning missbildning och cerebral pares
Ersättare: Ingrid Emanuelsson, docent, pediatrik, rehabiliteringsmedicin, epidemiologi

Frode Slinde, docent, folkhälsovetenskap, nutrition
Ersättare: Martin Gellerstedt, docent, informatik med inriktning mot kvantitativ metodik och statistik, tillämpning inom medicin och pedagogik

Susanna Wallerstedt, professor, läkemedelsanvändning -och säkerhet
Ersättare: Margareta Hellgren Wångdal, professor emerita, obstetrik, gynekologi, hemostasforskning

Hans Ågren, professor, psykiatri, särskilt affektiva sjukdomar
Ersättare: Rolf Axelsson, professor, klinisk behandlingsforskning, psykofarmakologisk forskning

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Bengt Andersson, f.d. socialdirektör
Ersättare: Peder Danesved, ombudsman

Jane Bredin, f.d. avdelningschef
Ersättare: Karin Ström, tandläkare

Ulla-Britt Hagström, specialpedagog
Ersättare: Berit Frändås, f.d. rektor

Heléne Okomdal Holmgren
Ersättare: Jens Söder, elektriker

Britt Dovmyr
Ersättare: Ulla Buhr

 

Medicinsk forskning, Avdelning 2

Ordförande samt personlig ersättare

Bengt Nilsson, f. d. hovrättsråd
Ersättare: Lisbeth Edlund, f.d. kammarrättslagman

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Sven Wallerstedt, professor, Vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Michael Breimer, professor, Biträdande vetenskaplig sekreterare

Anders Bengtsson, docent, inflammation, anestesi, intensivvård
Ersättare: Ola Samuelsson, docent, kronisk njursjukdom

Michael Breimer, professor, kirurgi, transplantationskirurgi
Ersättare: Ville Wallenius, docent obesitas, diabetes, obesitaskirurgi

Anne Börjesson Hansson, överläkare, psykiatri, epidemiologiska studier och äldresjukdomar
Ersättare: Svante Östling, docent, psykiatrisk epidemiologi

Daniel Holmgren, docent, pediatrik, barnkardiologi, transplantation
Ersättare: Barbro Westerberg, överläkare, pediatrik, barnneurologi, habilitering

Anna Karlsson, professor, inflammation, cellbiologi, autoinflammatorsika sjukdomar
Ersättare: Ann Dåderman, professor, psykologi, psykiatri, rättspsykiatri, vetenskapligt förhållningssätt a

Bodil Lernfelt, docent, geriatrik, hjärt- och kärlsjukdomar
Ersättare: Katarina Wilhelmson, geriatrik och socialmedicin

Dan Mellström, professor, osteoporos
Ersättare: Helen Elden, universitetslektor, vårdvetenskap, obstetrik, gynekologi

Lars Rasmusson, professor, biomaterial, benläkning, transplantation
Ersättare: Ann Ekberg Jansson, docent, lungmedicin

Barbro Robertsson, universitetslektor, demens och konfusion hos äldre, vårdvetenskap
Ersättare: Sharareh Akhavan, docent, folkhälsa demens

Sven Wallerstedt, professor, internmedicin, lever-alkohol
Ersättare: Karin Manhem, docent, internmedicin, kardiologi

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Linnéa Andersson
Ersättare: Ros-Marie Sädås, barnmorska

Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör
Ersättare: Andreas Fock, konsulent

S. Allaedin Hedayati, arbetsförmedlare
Ersättare: Roland Wanner, sjuksköterska

Bengt-Arne Reinhold, kommunalråd
Ersättare: Holger Cannerfors, sjukvårdspolitiker

Olivia Uddenberg, informationschef
Ersättare: Stig-Olov Tingbratt, regionpolitiker

 

Avdelning för Övrig forskning

Ordförande samt personlig ersättare

Lars-Åke Ström, f.d. hyresråd samt administrativt ansvarig för kansliet
Ersättare: Bo Rolfson, f.d. hovrättsråd

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Jesper Lundgren, docent, Vetenskaplig sekreterare
Ersättare: Bibbi Ringsby Jansson, universitetslektor, Biträdande vetenskaplig sekreterare

Johan Berlin, docent, företagsekonomi, offentlig förvaltning, organisation
Ersättare: Jonas Hinnfors, professor, politiska partier, migration, socialpolitik

Elisabeth Björk Brämberg, filosofie doktor, vårdvetenskap
Ersättare: Boo Johansson, professor, åldrandets kognitiva och psykiska hälsa

Sally Boyd, professor, sociolingvistik och tvåspråkighet
Ersättare: Anna Nordenstam, docent, litteraturvetenskap, svenskdidaktik

Bengt Brülde, professor, vårdetik, affärsetik, hälsa, livskvalitet, lycka, lidande
Ersättare: Staffan Höjer, professor, professions- och organisationsfrågor

Kerstin Grundén, professor, informatik, systemvetenskap, social informatik, e-myndigheten, e-lärande
Ersättare: Ann Svensson, filosofie doktor, informatik, systemvetenskap, företagsekonomi, professioner

Karin Klinga Levan, professor, biomedicin
Ersättare: Dennis Beach, professor, pedagogik

Peter Korp, docent, sociologi
Ersättare: Anders Törnquist, filosofie doktor, urbana frågor i socialt arbete

Jesper Lundgren, docent, psykologi
Ersättare: Paul Hemeran, lektor, kognitionsveteskap och psykologi

Bibbi Ringsby Jansson, universitetslektor, socialt arbete, handikappforskning
Ersättare: Staffan Johansson, docent, ledning och organisation inom välfärdssektron

Helle Wijk, docent, geriatrisk omvårdnad
Ersättare: Eddy Nehls, docent, kultur, organisation/organisering, alkohol/droger, missbruk

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Bengt Fernström, sekreterare i handikappföreningarnas samarbetsorganisation Västra Götaland
Ersättare: Manijeh Mehdiyar, sjukvårdspolitiker

Peter Legendi, IT-chef IT, kommunikation, media
Ersättare: Robert Engström, hyresförhandlare

Karl Palmås
Ersättare: Lars Muregård

Beatrice Toll
Ersättare: Leif Håkansson, ombudsman

Ingmarie Torstensson, sjukvårdspolitiker
Ersättare: Curt Hedlund, f.d flygofficer

Anslagstavla

2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan uppe till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2016-06-07

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud, PUO finns vid Sahlgrenska universitetssjukhusen, som har ändrat adress, samt vid Göteborgs universitet
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.
2015-02-25

Etikprövning för studentarbeten och ST-arbeten

Arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning, så kallade studentarbeten, på grundnivå eller på avancerad nivå är inte forskning i etikprövningslagens mening. De behöver därmed inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. Vetenskapligt arbete under ST-utbildning jämställs med studentarbeten.