Kontakter

Du är välkommen att komma upp med din ansökan men ring gärna i förväg för att försäkra dig om att vi är på plats. Nedan hittar du samtliga kontaktuppgifter samt våra expeditionstider

Expeditionstid:

Måndag - torsdag: 08:30 - 16:00

Lunch 12:30 - 13:00

Fredag: 08:30 - 12:00

Postadress:
Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg
Box 401
405 30 Göteborg

Besöks- och leveransadress:
Guldhedsgatan 5 A, hus 2, plan 4,
413 20 Göteborg

Kontaktpersoner:
Anna Fredriksson
Tel: 031-786 68 21
anna.fredriksson@epn.gu.se

Barbro Morsing
Tel. 031-786 68 22
barbro.morsing@epn.gu.se

Catharina Wennardt
Tel. 031-786 68 23
catharina.wennardt@epn.gu.se


Bankgironummer för avgiften: 731-9759

Vid betalning från utlandet
IBAN: SE02 1200 0000 0128 1010 4913
Swiftcode: DABASESX
Bank: Danske Bank

Välkommen att komma upp med din ansökan, men ring gärna i förväg för att försäkra dig om att vi är på plats när du vill komma.

Anslagstavla

2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan uppe till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan
2016-06-07

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombud, PUO finns vid Sahlgrenska universitetssjukhusen, som har ändrat adress, samt vid Göteborgs universitet
2015-12-03

Tydligare information krävs vid forskningsstudier

Datainspektionen har granskat fyra läkemedelsbolag och konstaterat brister rörande information, samtycke och IT-säkerhet i forskningsprojekt.
2015-02-25

Etikprövning för studentarbeten och ST-arbeten

Arbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning, så kallade studentarbeten, på grundnivå eller på avancerad nivå är inte forskning i etikprövningslagens mening. De behöver därmed inte prövas av den regionala etikprövningsnämnden. Vetenskapligt arbete under ST-utbildning jämställs med studentarbeten.