Personuppgiftsombud

2016-06-07

Personuppgiftsombud, PUO finns vid Sahlgrenska universitetssjukhusen, som har ändrat adress, samt vid Göteborgs universitet

För kontakt med PUO vid Sahlgrenska universitetssjukhusen: Ring 031-343 27 15.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kansli och juridik, Susan Lindahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Röda stråket 8, plan 1 413 45 Göteborg

PUO Sahlgrenska rekommenderar en skrivelse som lyder:

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att ansöka om information om vilka personuppgifter som behandlas. Personuppgiftsombudet är den person som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Vid behov kan personuppgiftsombudet hjälpa till så att du kan få information om vad som registrerats och få eventuella rättelser genomförda. Personuppgiftsombudet går att nå på adress Sahlgrenska universitetssjukhuset, Personuppgiftsombudet, 413 45 Göteborg. Telefon 013-343 27 15.

 

PUO vid Göteborgs universitet: Kristina Ullgren, telefon 031-786 10 92

 

Anslagstavla

2017-07-13

Fullt igen

Sommarens möten
2017-07-03

Elektronisk ansökan

Prisma 1
2017-06-16

Huset låst

Fastigheten låst
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan uppe till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp