Elektronisk ansökan - Uppdatering 1

2017-07-03

Prisma

Tyvärr har projektet blivit försenat. Beräknas starta till våren, i mars.


När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med att den elektroniska ansökan görs. 
Observera att detta även gäller ändrings-/tilläggsansökningar samt läkemedelsansökningar som ännu inte går via våra pilotstudier i EU-portalen.
Information kommer löpande att publiceras på webbplatsen och även riktad information kommer att gå ut längre fram.

Anslagstavla

2017-08-21

Kansliet obemannat

Utbildning
2017-07-03

Elektronisk ansökan - Uppdatering 1

Prisma
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan