Elektronisk ansökan

2017-07-03

Prisma 1

Under slutet av 2017 kommer etikprövningsnämnderna att ersätta pappersblanketten för ansökan om etikprövning med elektronisk ansökan i ärendehanteringssystemet Prisma. Prisma är ett system utvecklat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas.
När detta införts kommer vi inte längre ta emot ansökningar i pappersform. Avgiften kommer då inte heller kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med att den elektroniska ansökan görs.
Detta innebär också att avgifter som ligger hos oss kommer att börja betalas tillbaka efter sommaren.
Observera att detta även gäller ändrings-/tilläggsansökningar samt läkemedelsansökningar som ännu inte går via våra pilotstudier i EU-portalen.
Information kommer löpande att publiceras på webbplatsen och även riktad information kommer att gå ut längre fram.

Anslagstavla

2017-07-13

Fullt igen

Sommarens möten
2017-07-03

Elektronisk ansökan

Prisma 1
2017-06-16

Huset låst

Fastigheten låst
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan uppe till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp