Fullt igen

2017-07-13

Sommarens möten

Medicinmötet 7 augusti är redan fullt! Vi tar däremot gärna in din medicinansökan men då får du vara beredd på att den inte kan komma att behandlas förrän 21 augusti. 

Vill emellertid poängtera att det är mycket viktigt att inbetalningen av avgiften är märkt på ett korrekt sätt: Med ansvarig prövares namn så att detta inte gör att era ansökningar blir försenade.
Som det står på vår sida rörande "Nya ansökningar" så ska avgiften ska ha inkommit till REPN Göteborg senast samma dag som sista ansökningsdag. Betalningsavsändare ska vara märkt med ansvarig forskares namn vilket är lika med angivet namn i 1:3 i ansökningsformuläret, samt eventuellt projekttitel om utrymme finns. 
När vi har fler än 25 ansökningar, som är max antal ansökningar per sammanträde, så måste vi prioritera bland ansökningarna. För att förklara prioriteringar: Enligt lagen så är läkemedelsstudier samt ansökningar som ska upp en gång till (t ex p g a tidigare Bordläggning eller Begäran om komplettering) högst prioriterade. Därefter går vi efter det datum då ansökan blev komplett = alla dokument korrekta och i tillräckligt många kopior samt avgiften inne på vårt konto. 

Anslagstavla

2017-07-13

Fullt igen

Sommarens möten
2017-07-03

Elektronisk ansökan

Prisma 1
2017-06-16

Huset låst

Fastigheten låst
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan uppe till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp