Engelsk benämning

2017-04-25

Översättning

För att inte orsaka ytterligare förvirring och felskrivningar så kommer här de engelska benämningarna p � REPN och LV

 

Regional Etikprövningsnämnden i Göteborg = The Regional ethical review board in Gothenburg

CEPN = Central ethical review board

Läkemedelsverket = Medical Products Agency

Anslagstavla

2017-07-13

Fullt igen

Sommarens möten
2017-07-03

Elektronisk ansökan

Prisma 1
2017-06-16

Huset låst

Fastigheten låst
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan uppe till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp