Huset låst

2017-06-16

Fastigheten låst

Från och med Midsommar är fastigheten där EPN har sitt kontor låst. Portarna kommer att öppna igen måndag 21 augusti.

Under tiden kan Etikprövningsnämnden endast nås vi ingången Guldhedsgatan 5. Ring vår portkod så öppnar vi från kansliet. (Vi kan ha lite kontaktproblem och då kommer vi ner och öppnar istället.)

Anslagstavla

2017-06-16

Huset låst

Fastigheten låst
2017-04-25

Engelsk benämning

Översättning
2017-04-03

Vårens öppentider

Under våren har vi begränsade bemanning
2016-11-22

Anslagstavla

Titta alltid under Anslagstavlan uppe till höger för att ta del av information och tips som vi lagt upp
2016-06-09

Ansökan om ändring

Ändring av redan godkänd ansökan