Sammanträdestider

Nedan hittar du sammanträdestider för 2016/2017.

CEPN:s sammanträdestider:

2017

16 januari
22 februari
15 mars
19 april
22 maj 
19 juni 
14 augusti
11 september
9 oktober
13 november
18 december

Expertgruppens sammanträdestider:

2017
20 januari
17 februari
9 mars
3 april
21 april
12 maj
2 juni
21 juni
18 augusti
18 september
16 oktober
20 november
11 december

Anslagstavla

2017-09-20

Stödmall – Utformning av forskningspersonsinformation

Nu finns en stödmall för utformning av forskningspersoninformation tillgänglig. Du hittar den under Snabblänkar till dokument efter Vägledning till forskningspersoninformation.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.
2016-05-26

Expertgruppens yttrande i ärende O 3-2016

Expertgruppen för oredlighet i forskning har den 25 maj 2016 avgett yttrande i ärende O 3-2016. Expertgruppen finner inte grund för att konstatera vetenskaplig oredlighet men riktar kritik såväl mot Uppsala universitet som mot den anklagade professorn för bristfälliga rutiner och dålig ordning i forskningen.