Sammanträdestider

Nedan hittar du sammanträdestider för 2016/2017.

CEPN:s sammanträdestider:

2017

16 januari
22 februari
15 mars
19 april
22 maj 
19 juni 
14 augusti
11 september
9 oktober
13 november
18 december

Expertgruppens sammanträdestider:

2017
20 januari
17 februari
9 mars
3 april
21 april
12 maj
2 juni
21 juni
18 augusti
18 september
16 oktober
20 november
11 december

Anslagstavla

2017-04-28

Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.
2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.