Sammanträdestider

Nedan hittar du sammanträdestider för 2016/2017.

CEPN:s sammanträdestider:

2016
15 augusti
26 september
31 oktober
21 november
19 december

2017
16 januari
22 februari
15 mars
19 april
22 maj 
19 juni

Expertgruppens sammanträdestider:

2017
20 januari
17 februari
9 mars
3 april
21 april
12 maj
2 juni
21 juni
18 augusti

Anslagstavla

2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-05-26

Expertgruppens yttrande i ärende O 3-2016

Expertgruppen för oredlighet i forskning har den 25 maj 2016 avgett yttrande i ärende O 3-2016. Expertgruppen finner inte grund för att konstatera vetenskaplig oredlighet men riktar kritik såväl mot Uppsala universitet som mot den anklagade professorn för bristfälliga rutiner och dålig ordning i forskningen.