Om nämnden

Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

Om en regional nämnd har avgjort ett ärende som gått emot forskningshuvudmannen kan denne överklaga beslutet hos Centrala etikprövningsnämnden.

Centrala etikprövningsnämnden har också tillsyn över efterlevnaden av etikprövningslagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. 

En regional nämnd ska under vissa förutsättningar lämna över ärendet för avgörande till Centrala etikprövningsnämnden.

Den centrala nämnden och de regionala nämnderna står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern. Vetenskapsrådet svarar för utbildning av ledamöter och ersättare i den centrala och de regionala etikprövningsnämnderna.

För kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen, besök Codex - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

Sidansvarig: webmaster@epn.se

Anslagstavla

2017-04-28

Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.
2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.