Ledamöter och ersättare

Centrala etikprövningsnämnden består av en ordförande samt sex ledamöter. Av dem företräder två ledamöter allmänna intressen, de övriga är ledamöter med vetenskaplig kompetens.

Centrala etikprövningsnämnden

Ledamot och ordförande samt personlig ersättare

Karin Almgren, justitieråd
Ersättare: Carina Gunnarsson, generaldirektör

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Bengt Gustafsson, f.d. socialchef
Ersättare: Bimbi Ollberg, präst

Lena Näslund, studie- och yrkesvägledare
Ersättare: Birgitta Hübinette, polis

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Peter Höglund, professor
Ersättare: Elina Mäki-Torkko, professor

Kjell Asplund, professor
Ersättare: Christina Eintrei, professor

Anders Brändström, professor
Ersättare: Johan Fritzell, professor

Ann Wennerberg, professor
Ersättare: Elena Namli, professor

Anslagstavla

2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-05-26

Expertgruppens yttrande i ärende O 3-2016

Expertgruppen för oredlighet i forskning har den 25 maj 2016 avgett yttrande i ärende O 3-2016. Expertgruppen finner inte grund för att konstatera vetenskaplig oredlighet men riktar kritik såväl mot Uppsala universitet som mot den anklagade professorn för bristfälliga rutiner och dålig ordning i forskningen.