Kontakter

Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. Nedan hittar du alla kontaktuppgifter till oss

Postadress:
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Besöksadress:
Västra Järnvägsgatan 3
Växel: 08-546 77 610
Fax: 08-546 44 180

E-post:
kansli@cepn.se

Organisationsnummer: 202100-5463

Kontaktpersoner:
Jörgen Svidén, kanslichef
Tel. 08-546 776 16, 0762-25 76 66
E-post: jorgen.sviden@cepn.se

Eva Kaaman Modig, administrativ sekreterare
Tel. 08-546 776 14, 073-302 13 54
E-post: eva.modig@cepn.se 

 

Anslagstavla

2017-04-28

Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.
2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.