Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

2016-09-09

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.

I ett av dessa ärenden har Expertgruppen avlämnat yttrande till Karolinska Institutet. Ärendet handlar om den vetenskapliga artikeln ”Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats", införd i tidskriften Nature Communications (2014;5:3562). 

Expertgruppens bedömning är att bristande och ofullständig dokumentation är ett sådant allvarligt avsteg från vetenskaplig god sed att det utgör oredlighet i forskning. Vidare anser Expertgruppen det klarlagt att presentationen av resultaten i artikeln inte överensstämmer med utfallet av den forskning som bedrivits vilket är vetenskaplig oredlighet. 

Det råder inget tvivel om att artikelns huvudförfattare, Paolo Macchiarini, är ytterst ansvarig för innehållet i artikeln och att han därför har gjort sig skyldig till oredlighet i forskning. 

Enligt god vetenskaplig sed ska samtliga medförfattare godkänna den senaste versionen av manuskriptet och därmed iklä sig ansvar för detsamma. Om en vetenskaplig artikel anses vara behäftad med så allvarliga brister att vetenskaplig oredlighet kan konstateras faller således ansvaret på samtliga medförfattare. Expertgruppen har dock viss förståelse för att de mer juniora forskarna har stått i en beroendeställning till Paolo Macchiarini och övriga ledare av forskningsgruppen, vilken vid tiden då den aktuella forskningen genomfördes dessutom hade ett betydande stöd från ledningen för Karolinska Institutet. Detta fråntar dem visserligen inte ansvar men får ses som en förmildrande omständighet.

För kontakt:

Ordförande Lena Berke: 0706- 20 47 92
Kanslichef Jörgen Svidén: 0762- 25 76 66, jorgen.sviden@cepn.se

Anslagstavla

2017-04-28

Pressmeddelande: Yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt

Expertgruppen för oredlighet i forskning har idag lämnat yttrande till Uppsala universitet avs. anklagelser mot professor Peter Eklöv och postdoktor Oona Lönnstedt.
2016-09-14

Pressmeddelande: Begärande om yttrande rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har på begäran av Karolinska Institutet ombetts att yttra sig i ett ärende där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2016-09-09

Pressmeddelande: Begäranden om yttranden rörande Paolo Macchiarini

Expertgruppen för oredlighet i forskning har fått tre begäranden om yttrande från Karolinska Institutet där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.